Τελευταίες ειδήσεις
 1. Ο Δήμος Μας

  Δημαρχείο

  Δήμαρχος: Ευθυμίου Ανδρέας
  Τηλέφωνο: 210-34355378, 210-3462101
  Fax: 210-3461241
  Ιστοσελίδα: www.dimostavrou.gr
  Έκταση: 2.125   τ.χλμ.
  Πλυθυσμός: 19.000 κάτοικοι
 2. Κ.Ε.Π. - Ο.Α.Ε.Δ. - Αστυνομικό Τμήμα

  Κ.Ε.Π.

  Διεύθυνση: Πειραιώς 225
  Τηλέφωνο: 210-3462235, 210-3462236
  Fax: 210-3462238
  Ιστοσελίδα: www.kep.gov.gr

  Ο.Α.Ε.Δ.

  Διεύθυνση: Π.Ράλλη 83 & Κηφισού
  Τηλέφωνο: 210-3478333
  Fax: 210-3474040
  Ιστοσελίδα: www.oaed.gr

  Αστυνομικό Τμήμα

  Διεύθυνση: Μπιχάκη 5
  Τηλέφωνο: 210-4839635, 210-4839633
  Fax: 210-4839635
  Ιστοσελίδα: www.dimostavrou.gr
 3. Περί του τόπου

  Πρώτον δε είναι ίσως αναγκαίον να διακρίνωμεν εις ποίον από τα γένη τού είναι ανήκει και τί είναι η ψυχή, αν δηλαδή είναι τούτο το (ατομικόν) πράγμα και ουσία ή είναι ποιόν ή ποσόν ή και άλλη τις από τας αλλαχού αριθμηθείσας κατηγορίας. Προσέτι δε αν είναι εκ των εν δυνάμει όντων ή μάλλον εντελέχεια (εντελής πραγματικότης)• η διάκρισις δε αύτη έχει ουχί σμικράν σπουδαιότητα. Πρέπει να εξετάσωμεν και αν η ψυχή διαιρείται εις μέρη ή είναι αμερής και αν είναι πάσαι αι ψυχαί του αυτού είδους ή όχι. Και, αν δεν είναι του αυτού είδους, τότε πρέπει να εξετασθή αν αύται είναι διάφορα είδη του αυτού γένους ή διάφορα γένη. Διότι σήμερον οι ομιλούντες και ερευνώντες περί ψυχής φαίνονται, ότι περί μόνης της ανθρωπίνης ψυχής πραγματεύονται. Πρέπει δε να προσέξωμεν και όπως μη μείνη ανεξέταστον, αν είς μόνος ορισμός της ψυχής είναι π. χ. του ζώου εν γένει, ή υπάρχει διάφορος εκάστης ψυχής ή εκάστου είδους ζώων, άλλος του ίππου λ. χ., άλλος του κυνός, άλλος του ανθρώπου, άλλος του θεού• διότι το καθόλου ζώον ή ουδέν πραγματικόν είναι ή είναί τι πολύ ύστερον παρά τα καθέκαστα (αφηρημένον). Το αυτό δε λέγομεν και αν εις άλλον (διάφορον του ζώου) κοινόν όρον ήθελεν αποδοθή η ψυχή. Προσέτι, εάν δεν υπάρχωσι μεν πολλαί ψυχαί, υπάρχωσιν όμως πολλά μέρη (δυνάμεις) της ψυχής, τί εκ των δύο πρέπει να μελετήσωμεν, την όλην ψυχήν προ των μερών, ή αντιστρόφως πρότερον τα μέρη. Δύσκολον δε είναι και να προσδιορίσωμεν ποία είναι τα μέρη, τα οποία εκ φύσεως διαφέρουσιν απ' αλλήλων, και αν τα μέρη, καθ' εαυτά πρέπει να εξετάσωμεν πρότερον ή τα έργα, την ενέργειαν των μερών• λ.χ. την νόησιν πρότερον ή τον νουν, την αίσθησιν (ενέργειαν) πρότερον ή το αισθητικόν (δύναμιν)• ομοίως δε και περί των άλλων. Εάν δε πρέπη να μελετώνται πρότερον αι ενέργειαι, πάλιν δύναται τις να ερωτήση αν πρέπει πρότερον αυτών να εξετάζωμεν τα αντικείμενα, το αισθητόν ον λ. χ. πρότερον του αισθητικού, το νοητόν προ του νου.

 4. Πολιτιστικό Ημερολόγιο

  Σύντομα Κοντά Σας

 5. Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Χρήσιμα Τηλέφωνα

  'Αμεση Δράση : 100
  Τουριστική Αστυνομία : 171
  Λιμενική Αστυνομία : 108
  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : 171
  Δασική Υπηρεσία : 191
  'Αμεση Βοήθεια (ΕΚΑΒ) : 166
  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη : 1502
  Συνήγορος του Πολίτη : 210-7289600
  Έθνικός Οργανισμός Πρόνοιας : 197
  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή : 1520
  Ινστιτούτο Καταναλωτών : 11721
  Το Χαμόγελο του Παιδιού : 1056
  Κέντρο Δηλητηριάσεων : 210-7793777
  Κέντρο Αιμοδοσίας : 210-5236571
  Γραμμή Ζωής - Ψυχικής Υγιεινής : 175
  ΟΚΑΝΑ : 210-8898200
  Ανοιχτή Γραμμή για το AIDS : 210-7222222
  ΙΚΑ - Ραντεβού : 184
  Εφημερεύοντα Νοσοκομεία - Φαρμακεία : 1434
  ΕΥΔΑΠ : 1022 ΔΕΗ : 1050 ΟΤΕ : 121
  ΟΣΕ : 1110 Δρομολόγια : 1440
  Δελτίο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης : 1448
  Χρηματιστήριο : 1424 1424
  Πρόγραμμα Θεάτρου και Κινηματογράφου : 1422
  Αποτελέσματα Παιχνιδιών ΟΠΑΠ : 1444
  Αποτελέσματα "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" : 1400
  Ιππόδρομος - Λαχεία : 1445

Σύντομα Κοντά Σας

Μαραθώνος 7 Ταύρος - Υπερίωνος 2 ʼ. Πετράλωνα
Χαμοστέρνας 60-62 Ταύρος
Κύπρου 3 Ταύρος
25ης Μαρτίου & Ξάνθου 2 Ταύρος
Πέτρου Ράλλη 29 Ταύρος
Πειραιώς 214 Ταύρος
25ης Μαρτίου 2 Ταύρος
Π. Τσαλδάρη 23, Χαμοστέρνας, Ταύρος
Άγ. Δημήτριος - Ταύρος
Λ. Βουλιαγμένης 292 Άγ. Δημήτριος
25ης Μαρτίου 4 Ταύρος
Π. Τσαλδάρη 11 Ταύρος
Κωνσταντινουπόλεως 30 Ταύρος
25ης Μαρτίου 2 Ταύρος
Παγκράτι - Ταύρος
Έκθεση: Φιλολάου 224 Παγκράτι
Εργοστάσιο: Δήμητρος 41 Ταύρος
25ης Μαρτίου 12 Ταύρος
Παναγή Τσαλδάρη 17 & Κλειούς
Χαμοστέρνας Ταύρος
Πέτρου Ράλλη 16 Ταύρος
Πειραιώς 200 & Χαμοστέρνας Ταύρος
Αγ. Σοφίας 23 Ταύρος
Π.Ράλλη 33Α Ταύρος
Κολωνάκι - Ταύρος
Πατριάρχου Ιωακείμ 26Α Κολωνάκι
Π. Ράλλη 16 Ταύρος
Πειραιώς 149 Αθήνα
Π. Τσαλδάρη 9 & Μαραθώνος Ταύρος
Π. Τσαλδάρη 23 Ταύρος
Χαμοστέρνας 3 Ταύρος
Αριστοτέλους 7 Ταύρος
Τσακάλωφ 1 & 25ης Μαρτίου Ταύρος
Χαμοστέρνας & Μαραθώνος 2 Ταύρος
Επιχειρήσεις ανα Κατηγορία