Τελευταίες ειδήσεις
 1. Ο Δήμος Μας

  Δημαρχείο

  Δήμαρχος: Καμίνης Γεώργιος
  Τηλέφωνο: 210-5277000, 210-5242551
  Fax: 210-5246943
  Ιστοσελίδα: www.cityofathens.gr
  Έκταση: 0   τ.χλμ.
  Πλυθυσμός: κάτοικοι
 2. Κ.Ε.Π. - Ο.Α.Ε.Δ. - Αστυνομικό Τμήμα

  Κ.Ε.Π.

  Διεύθυνση: Αγ.Λαυρας 24 Πατήσια
  Τηλέφωνο: 210-2280139, 210-2280039
  Fax: 210-2283178
  Ιστοσελίδα: www.kep.gov.gr

  Ο.Α.Ε.Δ.

  Διεύθυνση: Έσλιν 3 Αμπελόκηποι
  Τηλέφωνο: 210-6454187
  Fax: 210-6459031
  Ιστοσελίδα: www.oaed.gr

  Αστυνομικό Τμήμα

  Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 14
  Τηλέφωνο: 210-7708444, 210-7789003
  Fax: 210-7708444
  Ιστοσελίδα: www.cityofathens.gr
 3. Περί του τόπου

  Οι Πυθαγόρειοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική• ως προς το θέμα μάλιστα αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε, πέραν του ίδιου του Πυθαγόρα, τον Ιππάσιο τον Μεταποντίνο, τον Αριστόξενο τον Ταράντιο και τον Νικόμαχο τον Γεράσιο. Συμφιλιώνοντας τις αντίρροπες αρχές που υπεισέρχονται στη συγκρότηση κάθε όντος, η αρχή της αρμονίας αποτε¬λεί την αναλογία που, σε κάθε πεδίο, συνενώνει τα διχονοούντα στοιχεία. Απαντάται φυσικά στη μουσική, όπου οι έννοιες της συμφωνίας και της διαφωνίας διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η μουσική, άλλω¬στε, υποκρύπτει μέσα της σε λανθάνουσα κατάσταση ολόκληρη αριθμη¬τική, την οποία οι Πυθαγόρειοι, επιχείρησαν να αναδείξουν, τονίζοντας τον ουσιώδη ρόλο του αριθμού και της αναλογίας. Όπως λέει κι ο Θέων της Σμύρνης: Εφόσον λέγεται πως υπάρχουν σύμφωνοι αριθμοί, το λόγο αυ¬τής της συμφωνίας δεν θα μπορούσαμε να τον βρούμε παρά μόνον μέσα στην αριθμητική• η συμφωνία αυτή διαθέτει τις μεγαλύτερες αρετές, αφού είναι η αλήθεια μέσα στην έλλογη ψυχή, η μακαριότη¬τα μέσα στο βίο και η αρμονία μέσα στη φύση• τέλος, είναι αυτή η ίδια η αρμονία που απλώνεται σ' ολόκληρο το σύμπαν και δεν πα¬ρουσιάζεται σ' όσους την αναζητούν παρά αποκαλυπτόμενη μέσα από τους αριθμούς 4. ʼμεσα αισθητή αρμονία είναι αυτή που μας αποκαλύπτουν τα μουσι¬κά όργανα ενώ νοερή αυτή που μας χαρίζουν οι αριθμοί. Γι' αυτό και οι Πυθαγόρειοι προέβησαν σε εκτεταμένες έρευνες όσον αφορά τις σχέσεις μήκους και πάχους των χορδών, καθώς και μεταξύ της, ρυθμιζόμενης από περιστρεφόμενα κλειδιά, τάσης των χορδών και τόνου που παράγουν με τη νύξη τους. Τόσο ο μαθηματικός προσδιορισμός των διαστημάτων όσο και η επινόηση του επτάχορδου και του οκτάχορδου αποδίδονταν στον ίδιο τον Πυθαγόρα. Οι Πυθαγόρειοι είχαν ακόμα αφιερώσει μελέτες τους στη σχέση ήχου και όγκου του δονούμενου δοχείου που τον παράγει: Αυτές τις συνηχήσεις άλλοι θέλησαν να τις επιτύχουν με το βάρος, άλλοι με το μήκος, άλλοι με αριθμημένες κινήσεις κι άλλοι με τη χωρητικότητα των δοχείων. Λέγεται πως ο Λάσος ο Ερμιονεύς κι οι μαθητές του Ιππάσιου του Μεταποντίνου, του τελευταίου εναπο¬μείναντος από το Τάγμα του Πυθαγόρα, έκαναν παρατηρήσεις σχε¬τικά με την ταχύτητα και τη βραδύτητα της κίνησης ταλάντωσης των βάζων, χάρη στις οποίες κατάφεραν να υπολογίσουν μαθημα¬τικά τις συνηχήσεις. Παίρνοντας περισσότερα όμοια και της αυτής χωρητικότητας βάζα, άφηναν ένα άδειο και τα άλλα τα μισογέμιζαν με διάφορες ποσότητες υγρού, ώστε χτυπώντας τα στη συνέχεια να επιτυγχάνουν τους σύμφωνους φθόγγους του οκτάφθογγου 5. Η μελέτη των σχέσεων συνήχησης ήταν κεφαλαιώδης όχι μόνο για την κατασκευή εγχόρδων ή πνευστών μουσικών οργάνων αλλά και για την αρχιτεκτονική των θεάτρων, δεδομένου ότι και σε αυτή την περίπτωση τίθενται πολλά προβλήματα ακουστικής. Αυτή η μουσική αρμονία διέπει ολόκληρη την αντίληψη τους για τον κόσμο

 4. Πολιτιστικό Ημερολόγιο

  Σύντομα Κοντά Σας

 5. Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Χρήσιμα Τηλέφωνα

  'Αμεση Δράση : 100
  Τουριστική Αστυνομία : 171
  Λιμενική Αστυνομία : 108
  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : 171
  Δασική Υπηρεσία : 191
  'Αμεση Βοήθεια (ΕΚΑΒ) : 166
  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη : 1502
  Συνήγορος του Πολίτη : 210-7289600
  Έθνικός Οργανισμός Πρόνοιας : 197
  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή : 1520
  Ινστιτούτο Καταναλωτών : 11721
  Το Χαμόγελο του Παιδιού : 1056
  Κέντρο Δηλητηριάσεων : 210-7793777
  Κέντρο Αιμοδοσίας : 210-5236571
  Γραμμή Ζωής - Ψυχικής Υγιεινής : 175
  ΟΚΑΝΑ : 210-8898200
  Ανοιχτή Γραμμή για το AIDS : 210-7222222
  ΙΚΑ - Ραντεβού : 184
  Εφημερεύοντα Νοσοκομεία - Φαρμακεία : 1434
  ΕΥΔΑΠ : 1022 ΔΕΗ : 1050 ΟΤΕ : 121
  ΟΣΕ : 1110 Δρομολόγια : 1440
  Δελτίο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης : 1448
  Χρηματιστήριο : 1424 1424
  Πρόγραμμα Θεάτρου και Κινηματογράφου : 1422
  Αποτελέσματα Παιχνιδιών ΟΠΑΠ : 1444
  Αποτελέσματα "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" : 1400
  Ιππόδρομος - Λαχεία : 1445

Σύντομα Κοντά Σας

Σπ. Πάτση 51 & Κασσάνδρας Βοτανικός
Σπύρου Πάτση 53 Αθήνα
Σπύρου Πάτση 48 Αθήνα
Κωνσταντινουπόλεως 71 Βοτανικός
Ιερά Οδός 80 Βοτανικός
Αγ. Άννης 13 Βοτανικός
Αγ. Όρους 7 Αθήνα
Ιερά οδός 53 και Κωνσταντινουπόλεως 74 Βοτανικός
Βοτανικός & Πειραιάς
Κωνσταντινουπόλεως 25 Βοτανικός
Αιγάλεω 23 Πειραιάς
Καστοριάς 21 Βοτανικός, Τενέδου 7 Πειραιάς
Γρεβενών 25 Βοτανικός
Σπ. Πάτση & Ορφέως 73 Βοτανικός
Μαρκόνι 18 Βοτανικός